Schoormans Belastingadvies

Schoormans Belastingadvies

Begin 2009 vestigde Dave Schoormans zich als zelfstandig belastingadviseur en adviseert hij het MKB op het gebied van onder andere fusies, overnames, herstructureringen, bedrijfsoverdrachten, estate planning etcetera.

Schoormans Belastingadvies is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.